måndag 3 oktober 2011

Bloggen möter undervisningen

Har tillbringat några dagar med att gå igenom Bloggen möter undervisningen av Liza Greczanik.
Jag fastnade för denna skrift, därför att jag i min egen verklighet har försökt att ta in bloggen i undervisngen med mina åttor i höst. Och då tänkte jag att det kan vara bra att få lite mera underbyggda tankar om hur den kan användas av någon som använt verktyget mera än mig.

Den blogg jag skapat till åttorna är en ren kommentarsblogg. Inför varje lektion skriver jag ett inlägg med frågor som eleverna ska svara på eller kommentera i slutet av lektionen. Detta för att de ska bli medvetna om sin process och för att jag ska få ett hum om hur de resonerar. Redan efter vecka 1 märkte jag tydligt att prestationskraven var mycket lägre för eleverna att skriva en kommentar här, än i t.ex. en processdagbok i pappersform (som jag provat tidigare i olika former). Det är precis detta som även kommer upp som en fördel enligt Greczanik. Tröskeln att kommentera och tycka sänks. Vad detta egentligen beror på är ju en intressant fråga och jag tror att ett enkelt svar är att bloggen för eleverna helt enkelt är ett naturligt forum för åsikter och kommentarer. Och då spelar det uppenbarligen ingen roll om det är kompisens nya kläder eller det egna stickprojektet man kommenterar. Dessutom  märkte jag att elevernas syn på mig som lärare blev en lite annan när det visade sig att jag vet något om att starta en blogg =). Jag upplever att jag har hittat en enkel väg in i elevernas värld och det är flera sådana vägar som enligt Greczanik behövs för attännu enklare nå ut till eleverna .

Den första frågan jag fick av eleverna var vilken del kommentarerna har i bedömningen av deras slöjdarbete. Och jag svarade att det är dina tankar om hur du jobbar och vad du lär dig under arbetets gång. Jag var tydlig från början och sa även att man bara behöver skriva stolpar, inte massproducera text. Även om det de skriver inte ska granskas rent textmässigt, så handlar det om begreppsbildning och jag ser en stor nytta med detta vad gäller elevernas språkutveckling. Som slöjdlärare ser jag det precis lika viktigt att eleverna ska få möjlighet att utveckla sitt språk i min undervisning, som på vilken språklektion som helst. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar