måndag 26 mars 2012

Verklighetsanalys

Var söker du information om ett ämne?

Hur använder du internet/mobilen på din fritid?

Hur använder du internet/mobilen i ditt skolarbete?

Hur skulle du vilja att lärare utnyttjar internet och medier i undervisningen?

1 kommentar: